هشت ویژگی مسجد از نگاه امام حسن(علیه السلام)

هشت ویژگی مسجد از نگاه امام حسن(علیه السلام)

فوائد رفتن به مسجد از نگاه امام حسن مجتبی(علیه السلام) مسجد به عنوان پایگاه عبادت و فراگیری معارف اسلامی از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. همیشه خاندان وحی و نبوت به رفت و آمد به آن توصیه می‌کردند. در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانید، امام حسن […]